click here ^_^

Labels

riang selalu ^_^

Monday, 11 November 2013

Wanita dan kerjaya
Jika dilihat pada zaman serba moden ini, ramai wanita yang telah berjinak-jinak berkecimpung dalam dunia pekerjaan. Wanita berkerjaya ialah wanita yang menceburi sesuatu bidang dalam hidupnya sama ada ia berupa pekerjaan, perkhidmatan, hobi, atau mencari pengalaman semata-mata. Kerjaya lebih mudah di istilahkan sebagai 'kerja dan jaya'. Jika kaum adam empunyai peranan dan kerja yang perlu dilakukan, begitu juga kaum hawa, mereka juga tidak terkecuali, mereka mempunyai peranan dan tugas yang perlu dilakukan.

    Islam tidak secara total mengharamkan dan tidak secara sewenang-wenangnya membenarkan tanpa adanya peraturan dan syarat-syarat yang ditentukan. Bukan sekadar kerjaya wanita sahaja yang diikat dengan hukum-hukum syar'ie, tetapi secara amnya, Islam telah menetapkan syarat ini untuk lelaki dan wanita. Syarak telah memberi peluang dan kebolehan kepada wanita untuk bekerjaya tetapi mestilah dibatasi dengan syarat-syarat yang tertentu dan kewajipan-kewajipan yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Antaranya:-

i.     Kebanyakan wanita bekerja adalah untuk membantu keluarga didalam menambahkan lagi pendapatan.

ii.    Selain dari itu ramai wanita mempunyai kelulusan akademik dan pengalaman yang seharusnya tidak disia-siakan. Justeru bekerjaya adalah satu keperluan semasa supaya ilmu dan bakat yang ada boleh disalur dan dimanfaatkan.

iii.   Wanita mempunyai potensi untuk membantu dan meningkatkan pengeluaran dan menambah kekayaan bangsa dan kemakmuran negara. Ini kerana wanita adalah antara sumber manusia yang diperlukan didalam beberapa sektor utama negara.